Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Laboratorija

Центар за конструкције и преднапрезање - Референце

Лабораторија за испитивање конструкција

Испитивања пробним оптерећењем изведена су за изузетно велики број мостовских конструкција, од којих наводимо: мост Газела преко реке Саве у Београду, након реконструкције, мостове у склопу северне приступне саобраћајнице моста код Аде у Београду, мост преко реке Дунав код Бешке, након реконструкције, мостове на ауто-путу Е-80, мостове на ауто-путу Е-75, мост преко реке Дунав на државном путу ИБ реда бр. 14, деоница: Смедерево – Ковин, мостове у склопу железничке пруге Е-85, деоница: Стара Пазова – Нови Сад, 2021. године.

Испитивање стенских анкера пробним оптерећењем изведено је за различите конструкције, као што су тунели Лаз и Муњино брдо у оквиру изградње ауто-пута Е-763.

2022.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1Елаборат о стању конструкције и Пројекат санације таложника и неутрализационе јаме
РЖД Интернатионал Инфраструктура Железнице Србије а.д
2
Испитивање носивости стенских анкера – тунели Лаз и Муњино брдо, Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега
China Communications Construction Company Ltd.
3
Испитивање носивости стенских анкера – тунел Иришки венац, Изградња државног пута ИБ реда бр.21, Нови Сад – Рума
China Road & Bridge Corporation Serbia Огранак Београд
4
Истражне услуге на носећим челичним и бетонским конструкцијама ГПО – Носећа челична конструкција конструкција котла на блоку А1
ЈП Електропривреда Србије Београд Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац
5
Истражне услуге на носећим челичним и бетонским конструкцијама ГПО – Носећа челична конструкција конструкција котла на блоку А2
ЈП Електропривреда Србије Београд Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац
 
2021.
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Испитивање пробним оптерећењем железничких мостова железничке пруге Е-85, пројекат брзе пруге Београд – Суботица, деоница: Стара Пазова – Нови Сад. Укупан број мостова износи 36, од којих се по комплексности саме мостовске конструкције истичу вијадукти на км 59+159 (укупне дужине 5.800 м), на км 51+ 423 (укупне дужине 493 м) и на км 55+689 (укупне дужине 329 м).
Железнице Србије а.д.
2
Истражне услуге на носећим челичним и бетонским конструкцијама ГПО и заједничким објектима са пројектом санације
ЈП ЕПС БЕОГРАД, Огранак ТЕ Никола Тесла Б, Обреновац
3
Испитивање стенских анкера пробним оптерећењем на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, тунел Лаз и тунел Муњино брдо
China Communications Construction Company Ltd.
4
Испитивање моста пробним оптерећењем: Мост преко реке Лим у Пријепољу, Мост Батајничка петља, Надвожњак преко пруге Рума – Шабац, Мост преко реке Уб у селу Гола глава, Мост преко пруге у Младеновцу.