PT Provajder

Провајдер за испитивање оспособљености (ПИМС)

Провајдер за испитивање оспособљености Института ИМС (ПИМС) је од 5.12.2018. године акредитован од стране Акредитационог тела Србије у складу са референтним стандардом SRPS ISO/IEC 17043:2011 (акредитациони број 09-001).

Провајдер за испитивање оспособљености Институт ИМС (ПИМС) годишње реализује у просеку 12 кругова–циклуса шема испитивања оспособљености испитних лабораторија у сврху оцене њихове компетентности, како из акредитованих области и метода, тако и за области и метода које нису акредитоване, а постоји интересовање потенцијалних партиципаната.

Обим акредитације ПИМС се односи на испитивања оспособљености из области:

 • физичких, хемијских и механичких испитивања цемента
 • акустичких испитивања буке
 • акустичких испитивања звучне изолације
 • физичких и механичких испитивања керамичких плочица
 • физичких и механичких испитивања елемената за зидање и црепова од глине
 • физичких и механичких испитивања каменог агрегата
 • физичких испитивања битуменa
 • физичких и механичких испитивања термоизолационих материјала

Испитивања оспособљености која нису акредитована односе се на области:

 • хемијских испитивања чврстог отпадa
 • пожарних испитивања термоизолационих материјала
 • физичких испитивања вездушне пропустљивости станова
 • физичких и механичких испитивања синтетичких материјала

Учешће у реализацији шема до сада је узело око 500 правних лица из око 50 земаља из Европе, Азије и Африке.

Институт ИМС, као провајдер за испитивање оспособљености применом међулабораторијских поређења, своје активности реализује посредством флексибилне организационе целине ПИМС и испитних лабораторија акредитованих код националног акредитационог тела.

Све заинтересоване стране имају право да поднесу приговор или жалбу на реализовану услугу. Са приговорима/жалбама ће се поступати у складу са документом ИП 28 Приговори и жалбе.