NIR kadar_CirilovicStankovicJST

Научни блок ИМС

др Јелена Ћириловић Станковић, дипл.инж.грађ.
Центар за путеве и геотехнику
еНаука
ORCID
РИМС-Репозиторијум Института ИМС
тел: (+381 11) 2650-322 / 341
jelena.cirilovic@institutims.rs
Научно звање:

Научни сарадник

Област:

Асфалт, одржавање путева, методе оптимизације, екологија