Институт ИМС а.д. - Контакт


Адреса
  • Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд
  • тел: (+381 11) 2650-322
  • факс: (+381 11) 3692-772, 3692-782
  • e-mail: office@institutims.rs
Општи подаци
ПИБ:
100223617
Облик организовања:
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Облик својине:
МЕШОВИТА
Матични број:
07008139
Шифра делатности:
7219
Управа

Генерални директор

  • др Драган Бојовић, дипл.грађ.инж.
  • тел: (+381 11) 2650-483
 

Финансијски директор

  • Нада Стегњајић-Ђикановић, дипл.ецц.
  • тел: (+381 11) 2650-322