Институт ИМС а.д. - Контакт


Адреса
Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд
тел: (+381 11) 2650-322
факс: (+381 11) 3692-772, 3692-782
e-mail: office@institutims.rs
Општи подаци
ПИБ:
100223617
Облик организовања:
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Облик својине:
МЕШОВИТА
Матични број:
07008139
Шифра делатности:
7219