Сертификација грађевинских производа
Sertifikacija_gradj_proizvoda

Институт за испитивање материјала а.д. је акредитован код Акредитационог тела Србије као Сертификационо тело за обављање послова сертификације грађевинских производа према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2016, Општи захтеви за тела која спроводе системе сертификације производа.

Сертификационо тело за сертификацију особа ИМС (СТСО) је организациона целина која се налази у саставу Института за испитивање материјала а.д., као правног ентитета. СТСО је већином свог обима рада окренуто ка Центру за метале и енергетику, у виду сертификације заваривача.