Informatičko-bibliotečki poslovi

Информатичко-библиотечка делатност

ИТ сектор

Информатика има дугогодишњу традицију у Институту и обухвата следеће области :

Наши стручњаци се непрестано усавршавају и унапређују своје вештине. Коришћење савремене ИТ технологије утиче на побољшање квалитета рада током обављања редовних задатака. Такође, висок ниво знања које поседујемо је од огромног значаја приликом израде нових пројеката.

Библиотека

Библиотека Института ИМС је основана 1953. године и од тада непрекидно функционише у статусу специјалне библиотеке. Отворена је сваког радног дана за све запослене у Институту, као за и спољне кориснике.

У свом фонду библиотека има око 11700 књига, 13 докторских радова и 25 магистарских радова. Од серијских публикација библиотека поседује 32 домаћа часописа и 83 страних. Библиотека  Института ИМС а.д. је чланица Заједнице библиотека Србије, а неки од каталога са којима остварује сарадњу су: YУБИН, Народна библиотека Србије, као и матична Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”.

Библиотечко пословање је аутоматизовано, а апликација “Електронски каталог ИМС” је израђена самостално, у оквиру Информатичко-библиотечког центра Института.
Од осталих услуга библиотека пружа преводилачке услуге и организацију изложби, као и услуге организације изложби и презентација.

Контакт