Sertifikacija osoba

Сертификација особа

Сертификационо тело за сертификацију особа ИМС (СТСО) је организациона целина која се налази у саставу Института за испитивање материјала А.Д., као правног ентитета. СТСО спроводи сертификацију заваривача.

Сертификационо тело за сертификацију особа је већином свог обима рада окренута ка Центру за метале и енергетику, у виду сертификације заваривача за следеће категорије сертификације особа:

  • Заваривање челика топљењем према шеми сертификације ИМС-01 која је усклађена са стандардом СРПС ЕН ИСО 9606-1:2017.
  • Алуминотермијско заваривање шина према шеми сертификације ИМС-02 која је усклађена са стандардом СРПС ЕН 14730-2:2021.

Систем менаџмента је усклађен са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012-Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за тела која обављају сертификацију особа.

У циљу правовременог информисања о условима за приступање и реализацију процеса сертификације Сертификационо тело за сертификацију особа је потенцијалним кандидатима ставило на располагање Правила за сертификацију особа/заваривача, којима се потенцијални кандидати информишу о свим детаљима везаним за сам процес сертификације.
Сертификација се обавља на локацији Наручиоца услуге.

Кандидати заинтересовани за сертификацију заваривача могу да у слободној форми пошаљу захтев за сертификацију на наше адресе:

За све недоумице могу да нас позову на телефон +381 11 2650-331.
Након упућеног и преиспитаног захтева за сертифкацију, кандидати могу да преузму Пријавни лист за сертификацију заваривача чијим попуњавањем и потписивањем кандидати потврђују да су упознати и сагласни са поступком и условима сертификације.

Све заинтересоване стране имају право да поднесу приговор или жалбу на реализовану услугу. Са приговорима/жалбама ће се поступати у складу са документом IP 28 Приговори и жалбе.

Регистар сертификованих особа се налази на овом линку.

 

Правила сертификације

Пријавни лист