Naučno veće

Научни блок ИМС

Научно веће

Чланови Научног већа

др Ксенија Јанковић, научни саветник
др Ненад Шушић, научни саветник
др Загорка Радојевић, научни саветник
др Ања Терзић, научни саветник
др Милица Васић, виши научни сарадник
др Биљана Илић, виши научни сарадник
др Милош Васић, виши научни сарадник
др Драган Бојовић, научни сарадник
др Ксенија Ђоковић, научни сарадник
 

Председник Научног већа

др Ксенија Јанковић, научни саветник
тел: (+381 11) 2650-322 / 292
ksenija.jankovic@institutims.rs
 

Заменик председника Научног већа

др Ања Терзић, научни саветник
тел: (+381 11) 2650-322 / 208
anja.terzic@institutims.rs
 

Технички секретар Научног већа

Марија Николић, дипл.правник
тел: (+381 11) 2650-322 / 207; моб. 066/803-7772
marija.nikolic@institutims.rs