NIR kadar_TerzicA

Научни блок ИМС

др Ања Терзић, дипл.инж.грађ.
Центар за материјале

Лабораторија за везива, хемију и малтере

TerzicA
Научно звање:

Научни саветник

Област:

Грађевински материјали

Др. Ања Терзић је дипломирала (2005) на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, а докторирала је (2009) на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Претходно је радила у Институту за технологију нуклеарних и других минералних сировина и на Факултету за градитељски менаџмент Универзитета Унион.

Др Ања Терзић запослена је у Институту за испитивање материјала ИМС од јуна 2011. године. Научни саветник је од 2020. год. Главни предмет њених истраживања су цементна везива, хемија цемента и примена различитих алтернативних ресурса и индустријског отпада у цементним композитима. Др Терзић користи различите инструменталне методе анализе (DTA/DSC/TG, XRD, FTIR, SEM) у својим истраживањима минералних сировина сировина и грађевинских материјала. Посебан акценат у свом раду ставља на примену алтернативних ресурса и индустријског отпада, оптимизацију сировинског састава цементних мешавина, технолошке параметре процеса производње и квалитет производа.

Др Терзић је објавила више од 100 библиографских јединица, од којих је 69 у међународним часописима. Тренутно има х-индекс 12 и 561 цитата (SCOPUS), а рецензирала је више од 150 радова у високорангираним међународним часописима, остваривши велики утицај у својој области. Она је сертификовани рецензент издавача Elsevier i Publons. Руководила је подпројектом националног пројекта у периоду 2011-2019 (Мултидисциплинарни пројекат III45008). Члан тима је на билатралама И мултилатералним пројектима (ERASMUS, COST). Члан је Српског керамичарског друштва и RILEM-ових техничких комитета (BEC: Bio-stabilised earth-based construction: performance-approach for better resilience; 282-CCL: Calcined Clays as Supplementary Cementitious Materials i UMV: Upcycling Powder Mineral “Wastes” into Cement Matrices”). Има добру сарадњу са истраживачима и институцијама из иностранства.