Novosti

Новости

Награда за техничко решење Института ИМС

Институт ИМС је на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа, добио ВЕЛИКУ НАГРАДУ “КОРАК У БУДУЋНОСТ” за техничко решење под називом:

“ГРЕЈНА ПЛОЧА ЗА МЕРЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПРОВОДЉИВОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА” […]

 
Скуп "Актуелни трендови у области грађевинских материјала и конструкција"

Друштво за испитивање и истраживање материјала Србије ДИМК, Грађевински факултет из Београда и Институт за испитивање материјала су, у сарадњи са Инжењерском комором Србије, организовали скуп под називом:

“Актуелни трендови у области грађевинских материјала и конструкција” […]

 
Учешће на COST Action CA22124 пројекту

Др Ања Терзић, научни саветник, постала је члан радне групе на пројекту
COST Action CA22124
(Work group 3. Comparative country analysis and best practices identification) […]

 
Оцењивање и верификација-ново именовање

Институт ИМС а.д. је Решењем број 35-00-00105/2023-08 од 22.12.2023. године, издатим од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, именован за тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа у складу са захтевима Правилника о техничким захтевима за бетон (Сл. гласник РС, бр. 48/2023). Овим Решењем Институт ИМС а.д. се именује као сертификационо тело за фабричку контролу производње за обављање задатака треће стране у поступку оцењивањa и верификације сталности перформанси бетона.

Посебно признање

На међународној конференцији “ModTech 2023”,
др Милош Васић је добио I награду за свој рад под називом:

 

“Procedure for assessment of the clays suitability towards fast drying” […]

Учешће Института ИМС на EcoFair сајму у Београду

Међународни EcoFair сајам, који је одржан у периоду 28.11.-30.11.2023., организован је са циљем да се, кроз бројне едукативне програме и радионице, подигне свест о значају зaштите животне средине.
Један од учесника је био и наш Институт ИМС који се посебном поставком на свом штанду представио на овом највећем и најрепрезентативнијем скупу тог типа у региону […]

 
GREENCO – Образовање за зелену трансформацију грађевинског сектора

Институт ИМС је партнер у међународном пројекту, чији је циљ имплементација свеобухватног скупа међусекторских активности и решавање неусклађености између тренутних образовних програма и потражње тржишта у погледу дигиталних и зелених вештина у грађевинском сектору како би се убрзала његова зелена трансформација […]

 
Златна плакета Савеза проналазача Београда
Савез проналазача Београда је, у оквиру 37. Међународне изложбе проналазака, нових технологија и индустријског дизајна, доделио Институту за испитивање материјала
Златну плакету са златном медаљом за допринос развоју и популаризацији иновација и иновативне делатности у  свету и код нас […]