Učešće na COST Action CA22124 projektu

Учешће на COST Action CA22124 пројекту

Др Ања Терзић, научни саветник, постала је члан радне групе на пројекту COST Action CA22124 (Work group 3. Comparative country analysis and best practices identification).

Назив пројекта:

COST Action CA22124 – EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing“; (2023-2027)

Резиме ECO4ALL пројекта:

Постизање циљева одрживог развоја за 2030. годину уз допринос одрживе потрошње је заједничка брига савременог друштва. С обзиром на значајне регионалне диспаритете у ЕУ и иностранству, као и недостатак стратешког оквира политике регионалног развоја, постоји све већа потреба да сви раде на развоју регионалне и прекограничне сарадње.

Главни циљ ECO4ALL акције је да допринесе активностима информисања, рефлексије и ширења информација за младе уопште, академике, младе истраживаче, особље јавне управе, пословно окружење и за цивилно друштво у целини у вези са циркуларном економијом која ради за потрошачи; стога ECO4ALL има за циљ промовисање разумевања одрживе потрошње, очувања ресурса и превенције отпада, као и одговорности произвођача у фазама пројектовања и маркетинга, као једног од најважнијих предуслова ка заштити потрошача кроз смањење, поновну употребу, поправљајући. Иновативни аспекти пројекта састоје се од унапређења зелене циркуларне економије као понашања, подстицањем акција и одлука влада, компанија, радника, грађана и потрошача да остваре своје економске, еколошке и друштвене утицаје на одговоран начин.

По мишљењу ECO4ALL институције ЕУ се фокусирају на еколошке и производне аспекте циркуларне економије, уз једва помињање социјалних и потрошачких аспеката. Под свеобухватним приступом, проактивна улога потрошача ће превазићи пуко асиметрично учешће и мора их оснажити да учествују у пуној кружности процеса.