Sajam tehnike 2024_Velika nagrada

Велика награда за техничко решење "Грејна плоча за мерење топлотне проводљивости грађевинских материјала"

Институт ИМС је на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа, добио
ВЕЛИКУ НАГРАДУ “КОРАК У БУДУЋНОСТ”
за техничко решење под називом:
“ГРЕЈНА ПЛОЧА ЗА МЕРЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ПРОВОДЉИВОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА”
Техничко решење је верификовано од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство.
Аутори техничког решења:
  • Драгиша Иванишевић, дипл.инж.маш.
  • Александар Кијановић, мастер инж.маш., стручни саветник
  • Милица Мирковић Марјановић, мастер инж.грађ., стручни саветник
  • Снежана Илић, мастер инж.маш., стручни сарадник
  • др Ксенија Јанковић, дипл.инж.грађ., научни саветник
Детаљне информације о техничком решењу се могу пронаћи у Репозиторијуму Института ИМС