GREENCO – Obrazovanje za zelenu transformaciju

Институт ИМС је партнер у пројекту под називом: GREENCO – Образовање за зелену трансформацију грађевинског сектора

Главни циљ пројекта је имплементација свеобухватног скупа међусекторских активности и решавање неусклађености између тренутних образовних програма и потражње тржишта у погледу дигиталних и зелених вештина у грађевинском сектору како би се убрзала његова зелена трансформација.

Зелена трансформација изграђене животне средине је једино могуц́а кроз образовање и мобилизацију свих нивоа вештина и организационих нивоа у оквиру грађевинске радне снаге, од инжењерског (стручног) нивоа, до вишег менаџерског нивоа.

Носилац пројекта: Грађевински факултет Свеучилишта у Загребу

Пун назив пројекта: GREENCO – Образовање за зелену трансформацију грађевинског сектора

Партнери:

 • ODRAZ – Одрживи развој заједнице (ODRAZ)
 • CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser lolland-falster (CELF)
 • Градитељска техничка школа Загреб (ГТШ)
 • Holcim innovation center SAS (HIC)
 • Danmarks tekniske universitet (DTU)
 • Arup International Projects Limited (AIPL)
 • SPEGRA за грађење, пројектовање и надзор над градњом, д.о.о. (SPEGRA)
 • Институт за испитивање материјала а.д. (ИМС)
 • Urbanex д.о.о. за грађевинарство (URBANEX)

Време трајања: 01.09.2023. – 31.08.2026

Укупан износ финансирања пројекта: 1.040.020,00 ЕУР

Пројекат финансира Европска унија кроз програм Ерасмус – Алијансе за образовање и предузећа.

Пројекат се заснива на следећим активностима:

 1. за подизање свести ученика струковних студија о важности зелене градње и одрживог развоја грађевинског сектора израдиће се приручници, организоваће се радионице о извештавању о животној средини, оспособити критичан број наставног кадра у струковним школама;
 2. за продубљено образовање студената дипломских студија спроводиће се нови програм „Зелена градња“, уз наменске радионице и оспособљавање за коришћење софтвера за извођење квантитативних еколошких прорачуна;
 3. за побољшање вештина управљања иновацијама и повећање могућности будућег стварања зеленог пословања, у сектору за студенте докторских студија биће организовне радионице, кампови за обуку и летње школе;
 4. да би се симулирало доношење одлука у оквиру компаније, биће одржани скупови за учење са учешћем сва три образовна нивоа и заједничким радом на одрживом решењу за локални изазов, присутан у њиховом непосредном окружењу.

Кроз активности прилагођене потребама, свака циљна група на нивоу занимања/образовног нивоа биће оспособљена за своју активну улогу сукреатора у зеленој трансформацији грађевинског сектора, безбедно утирући пут ка индустријској климатској неутралности до 2050., али и служећи као план за могуће будуће образовно-предузетничко партнерство, осмишљено да одговори на друштвене и еколошке изазове.