STIMS-Sertifikacija proizvoda

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Институт ИМС је акредитован код Акредитационог тела Србије као сертификационо тело за обављање послова сертификације грађевинских производа према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2016, Општи захтеви за тела која спроводе системе сертификације производа, акредитациони број 04-003, за цемент, у складу са захтевима важећег Правилника о квалитету цемента и челик за армирање бетона, у складу са захтевима Уредбе о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона.

Поред тога, на основу Решења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Институт ИМС је именован као тело за спровођење оцењивања усаглашености, односно оцењивања и верификације сталности перформанси следећих грађевинских производа:

  • цемента опште намене и цемента за специјалну намену
  • црепова и фазонских комада од глине и црепова и фазонских комада од бетона за покривање кровова и облагање зидова
  • керамичких плочица
  • челика за армирање бетона
  • елемената за зидање од глине, елемената за зидање од калцијум-силиката и блокова од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице
  • хемијских додатака бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање
  • фракционисаног агрегата за бетон и асфалт
  • елемената система цевовода од пластичних маса за снабдевање водом намењеном за људску употребу
  • портланд-композитних цемената са смањеним садржајем клинкерa

У складу са наведеним, Институт ИМС је уписан под јединственим регистарским бројем И 030 у регистар именованих тела за оцењивање усаглашености, који се води код Министарства привреде Републике Србије.

Сертификационо тело за грађевинске производе Института ИМС је успоставило сарадњу са пријављеним телима (NB) из Европске уније, па је у могућности да својим клијентима понуди сертификацију грађевинских производа у складу са важећом регулативом у ЕУ, чиме се произвођачима грађевинских производа у Републици Србији омогућава постављање CЕ знака и извоз на тржиште ЕУ.