STIMS-Registar

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Регистар сертификованих производа

Сертификационо тело Института ИМС води ажурним електронске базе регистара издатих сертификата, који садржи позивање на техничке прописе на основу којих је спроведен поступак сертификације.

Подаци о сертификованим производима су на упит доступни јавности, а информацију о валидности или постојању одређених сертификата за конкретне производе можете затражити попуњавањем доле наведених поља.