STIMS-Ocenjivanje usaglašenosti

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Оцењивање усаглашености

Институт ИМС је акредитован код Акредитационог тела Србије као сертификационо тело за обављање послова сертификације производа према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2016, Општи захтеви за тела која спроводе системе сертификације производа, решење број 04-003, за следеће производе:

 
Р.бр.Производ / Група производаРеферентни документ
1
Цемент
2

Челик за армирање бетона у облику:

  • шипки, ваљане жице, вучене жице и производа добијених одмотавањeм котура;
  • табли машински заварене мреже фабричке израде;
  • решеткастих носача.
 
 

Опште информације о поступку спровођења оцењивања усаглашености приказане су у документу ST 02, Правила Института ИМС за сертификацију производа.

 

Подношење пријаве

 

Пријава за оцењивање усаглашености подноси се на званичном обрасцу сертификационог тела (STZ 16i Захтев за сертификацију цемента), чиме клијент потврђује да је сагласан са условима сертификације. Уз пријаву за сертификацију клијент је дужан да поднесе сва документа, која зависно од техничке спецификације захтева сертификационо тело.

 

Додељивање знака усаглашености

 

На основу Сертификата о усаглашености, клијент стиче право на употребу знака усаглашености. Сертификационо тело Института ИМС обавештава клијента о обавези стављања знака усаглашености на производ (или на други прикладан начин) и доставља му лого знака усаглашености за текућу годину. Употреба сертификата и знака усаглашености ближе је дефинисана документом STU 04, Правила за употребу сертификата и знака усаглашености.

 

Реаговање на приговоре/жалбе

 

Клијенти имају право да уложе приговор и/или жалбу у свима случајевима када сматрају да су у поступку сертификације производа, које спроводи Институт ИМС, оштећени. Институт ИМС ће са приговорима/жалбама приступити на одговарајући начин и у складу са документом, STP 04, Поступак решавања приговора и жалби.