Centar za materijale-Reference-Hemija

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за везива, хемију и малтере
Лабораторија за везива, хемију и малтере има широк спектар могућности испитивања хемијских (класична хемијска анализа мокром хемијом, XРФ спектрометрија, ИЦП ОЕС спектрометрија), физичких (запреминска маса, специфична површина, време везивања, сталност запремине, топлота хидратације, реактивност, итд.) и механичких (чврстоћа при притиску, савијању, затезању, смицању, адхезија пулл-офф методом) својстава различитих сировина и готових производа, као што су цемент, креч, гипс, малтери, геолошки материјали, материјали за поправке и репарације бетона.
Такође поседује велики број комора за излагање узорака различитим утицајима као што су смрзавање-одмрзавање, висока температура, висока влажност, повишен притисак, циклична излагања узорака различитим утицајима у циљу испитивања трајности материјала и производа.
Осим стандардних лабораторијских испитивања по српским и европским стандардима, све чешће се раде специфична испитивања, као што су испитивања материјала са културно историјских споменика, испитивање лежишта, испитивање и истраживање индустријских нуспродуката. Кроз учешће у великом броју научно-истраживачких пројеката и студија у сарадњи са осталим организационим целинама Института ИМС остварен је допринос имплементацији резултата истраживања, као и у обнови и заштити градитељског наслеђа.
Рад у овој области заснован је на сарадњи са привредним субјектима и сродним институтима из земље и региона. Лабораторија поседује савремену опрему и из године у годину свој ниво подиже набавкама нових и савременијих јединица, чиме се отварају могућности за проширење обима испитивања.
2022.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње цемента у складу са издатим СТО, а према Српском документу за оцењивање Портланд-композитних цемената са смањеним садржајем клинкера СДО 15 001:2021
Lafarge BFC
Моравацем д.о.о.
Титан цементара Косјерић д.о.о.
2
Стални надзор фабричке контроле производње хемијских додатака у складу са Правилником о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање
Сика Србија д.о.о.
Исомат д.о.о.
Адинг а.д. С. Македонија
TKK Srpenica Словенија
БЦФ Инђија
БТ3 Аустрија
Master Builders  Италија
MC Bauchemie Мађарска
Penetron САД
3
Лабораторијска испитивања хемијских, физичких и механичких карактеристика узорака цемента, малтера, лепка, креча, гипса, пепела, шљаке итд.
4
Испитивања на терену pull-off методом
Лидл Србија
Винци Терна
Србијааутопут
PCCC
Антикор
5
Испитивања на терену, текућа контрола смесе за ињектирање
CRBC