Centar za materijale-Reference-Drvo

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за дрво и синтетичке материјале

У овом делу Централне лабораторије врше се испитивања производа насталих из природе и минералних сировина (обло дрво, резана грађа, плоче од дрвета, паркет, дрвена столарија, камена и стаклена вуна) и производа насталих од органских сировина (добијених сложеним реакцијама полимеризације, као што су: гума и пластични материјали, односно различити производи од гуме и пластичних материјала).

 

Испитивања  физичко-механичких карактеристика производа у лабораторији и на терену укључују: испитивање дрвета и производа од дрвета, испитивање садржаја влаге у дрвету и паркету, као и влажности цементне кошуљице на терену, испитивање адхезива (лепкова за дрво и паркет), одређивање водонепропусности (отпорности на удар кише) стаклених фасада директно на објектима, одређивање пропустљивости ваздуха и воде, као и отпорности према оптерећењу ветром, испитивање елемената система цевовода (цеви, фитинга, ревизионих отвора (шахти) од термопластичних материјала, испитивање термоизолационих производа на бази експандираног (ЕПС) и екструдираног (XPS) полистирена и минералне вуне.

Делатност лабораторије обухвата и сертификацију производње цеви за воду, канализацију и гас, као и фабричку контролу производних погона.

2022.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Испитивање цеви и елемената цевовода за потребе надзора фабричке контроле производње, према Правилнику о техничким и другим захтевима за елементе система цевовода од пласичних маса за снабдевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталација за грејање
Крушик – Пластика, Осечина
АкваПанИнжењеринг, Чачак
Пештан, Аранђеловац
Tubi di plastica
2
Испитивање фасадне грађевинске столарије (прозори, врата, зид завесе), у лабораторији и на објекту, за значајне објекте и потребе извоза на инострано тржиште
Еxинг елемент, Београд
АСЦ, Београд
Тестер Ал, Јагодина
Сунце Маринковић, Крагујевац
3
Испитивање термоизолационих производа (XПС, ЕПС, ПУР, ПИР, камена и минерална вуна, према Правилнику о техничким и другим захтевима за термоизолационе материјале
Austrotherm, Ваљево
Маxима, Лучани
Бекамент, Аранђеловац
Раваго, Грчка
Ursa, Словенија
Saint Gobain
4
Испитивања из области дрвета, гуме, адхезива, за потребе провере квалитета производа и учешћу на тендерима за значајне објекте у земљи и иностранству