Centar za materijale-Reference-AKZ

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за хидоризолацију и АКЗ

Услуге инжењеринга и консалтинга у области хидроизолације и антикорозивне заштите обухватају: испитивања у лабораторији и на терену, контролу квалитета материјала и производа, консалтинг, израду студија и експертиза и пројеката антикорозионе заштите и санације.

Спроводе се испитивања и контрола квалитета материјала и производа: хидроизолациони производи на бази битумена и полимерних материјала, боје за заштиту метала од корозије, боје за хоризонталну сигнализацију на коловозу, композитни материјали, заптивне масе, саморазливајући подови, геомреже и геотекстили.

2022.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Приањање изведене хидроизолације на мостовима и надвожњацима на деоницама Мерошина – Прокупље и Белољин – Рударе, Пројекат: Појачано одржавање пута ИБ 3 и Појачано одржавање пута ИА реда
Србијааутопут Београд
2
Приањање изведене хидроизолације и заштите од корозије
Пројекат: Рехабилитација старог Остружничког моста преко реке Саве
Антикор Београд
Страбаг Београд
ЈП Путеви Србије Београд
3
Приањање изведене хидроизолације у тунелу Стражевица и на мостовима и надвожњацима
Обилазница око Београда, Бубањ Поток
PCCC Београд
4
Мерење дебљине противпожарног система
Аеродром Никола Тесла, Београд
Vinci Terna
5
Мерење дебљине противпожарног система
Спалионица Винча, Београд
Енегрогруп Београд
6
Испитивање геотекстила
Појекат: Изградња државног пута Нови Београд – Сурчин
CCCC Београд
7
Испитивање постојеће заштите од корозије на челичној конструкцији круне котла у ТЕ Никола Тесла Блок А2, Обреновац
Институт ИМС, Центар за конструкције и преднапрезање
8
Испитивање изведене заштите од корозије на челичној конструкцији за ТЕ-КО Б3, Костолац
China Machinery Engineering Corporation, Огранак Београд