Centar za materijale-Reference-Keramika22

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за грађевинску керамику
2022.
Р.бр.РеференцaИнвеститор
1
Елаборат о резултатима испитивања репрезентативних узорака сировина са депоније циглане, са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
Универзум циглана д.о.о. Аранђеловац
2
Извештај о резултатима испитивања узорака керамичких глина
Полет керамика д.о.о. Нови Бечеј, Nexe група
3
Елаборат о оцени квалитета опекарских глина
Диљ д.о.о, Винковци, Хрватска, Nexe група
4
Извештај о резултатима испитивања
керамичких глина
Полет керамика д.о.о. Нови Бечеј, Nexe група
5
Елаборат о резултатима испитивања узорака опекарске сировине из истражних бушотина потенцијалног лежишта Залужње код Лесковца са оценом применљивости сировине за производњу црепа
ИГМ Младост д.о.о. Лесковац
6
Извештај о резултатима испитивања узорака опекарске сировине из циглане ДОО Неимар – Зрењанин са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
ДОО Неимар Зрењанин
7
Елаборат о резултатима испитивања узорака керамичких глина са локалитета Дамњановића Брдо у Доњем Црниљеву (композитни узорци) са оценом применљивости сировине за производњу керамичких плочица
Зорка-керамика д.о.о. Београд
8
Елаборат о резултатима испитивања узорака керемичких глина са локалитета Дамњановића брдо – север у Доњем Црниљеву, појединачни узорци
Зорка-керамика д.о.о. Београд
9
Елаборат о резултатима испитивања узорака керемичких глина са локалитета Дамњановића брдо – север у Доњем Црниљеву, (композитни узорци) са оценом применљивости сировине за производњу керамичких плочица
Зорка-керамика д.о.о. Београд
10
Елаборат о резултатима испитивања узорака опекарске сировине из истражних бушотина лежишта ПК Обријеж (старо лежиште) са оценом применљивости сировине за производњу опекарских производа
ИГМ Дрина, Бијељина
11
Извештај о резултатима испитивања узорка опекарске сировине из циглане Машинац НМ84 д.о.о. Свилајнац са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
Машинац НМ84 д.о.о. Свилајнац
12
Почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње елемената за зидање у складу са Правилником о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице и релевантним стандардима.
ИГК ПОЛЕТ а.д. Нови Бечеј Лепојевић д.о.о. Ново Орахово З.Р. ДАЦКО Чуруг СЗР ИНОСЛАВ Власотинце З.Р. Батица Коцић, Власотинце Лепојевић д.о.о. Ново Орахово ИГМ Опека д.о.о. Смедеревска Паланка ИГК Полет а.д. Нови Бечеј, Погон Стражилово Сремски Карловци ИГМ Младост д.о.о. Лесковац, Огранак Власотинце Wienerberger д.о.о. Карловац, Хрватска Wienerberger д.о.о. Ормож, Словенија
13
Стални надзор фабричке контроле производње елемената за зидање у складу са Правилником о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице и релевантним стандардима
ПГП Рапид а.д. Апатин ИГМ Младост д.о.о. Лесковац, Огранак Мала Плана Неимар, д.о.о. Зрењанин ИГМ Опека д.о.о. Смедеревска Паланка ИГМ Младост д.о.о. Лесковац, Огранак Сталаћ ИГК Полет а.д. Нови Бечеј, Погон Стражилово, Сремски Карловци Универзум циглана д.о.о. Аранђеловац Универзум Export-Import д.о.о. Аранђеловац, Огранак производни погон Инђија Циглана Васа Кузмин ИГМ Младост д.о.о. Лесковац, Огранак Власотинце Зорка опека д.о.о. Шабац, Погон Доње Црниљево Коцељева