Centar za materijale-Reference-Keramika_20_21

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за грађевинску керамику
2021.
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Елаборат о резултатима испитивања узорка грусифицираног гранита из лежишта Томића Мајдан у Даросави и препорукама за примену у производњи керамичких плочица и ватросталних материјала
Евро-Венет д.о.о., Панчево
2
Елаборат о резултатима испитивања узорака керамичких глина са локалитета Дамњановића Брдо у Доњем Црниљеву
Зорка-керамика д.о.о., Београд
3
Елаборат о резултатима испитивања узорака глина са глинокопа фабрике
Диљ д.о.о, Винковци
4
Елаборат о резултатима испитивања репрезентативних узорака опекарских сировина са депоније циглане, са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
Неимар д.о.о., Зрењанин
5
Елаборат о резултатима испитивања репрезентативних узорака опекарских сировина са депоније циглане, са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
Универзум циглана д.о.о., Аранђеловац
6
Елаборат о резултатима испитивања репрезентативних узорака опекарских сировина са депоније циглане,са препорукама критеријума за прихватање сировина за производњу опекарских производа
ЦР Срђан Николић Губеревац
7
Елаборат о резултатима испитивања глина са лежишта циглане и мешавина са угљем са препорукама за производњу енергетских блокова
Машинац НМ84 д.о.о. Свилајнац
8
ЕПД – Декларација производа о заштити животне средине према SRPS ISO 14025:2007 и SRPS EN 15804:2020 за црепове и фазонске комаде од глине
А.Д. ПОЛЕТ ИГК Нови Бечеј
9
ЕПД – Декларација производа о заштити животне средине према SRPS ISO 14025:2007 и SRPS EN 15804:2020 за елемемте за зидање од глине – група производа блокови од глине
А.Д. ПОЛЕТ ИГК Нови Бечеј Производни погон у Стражилову
2020.
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Елаборат о оцени квалитета опекарске сировине са локације Лучина,са препорукама рецептура за примену у циглани ИГМ МЛАДОСТ, Лесковац, погон у Сталаћу
ИГМ МЛАДОСТ Лесковац, Погон у Сталаћу
2
Елаборат о оцени квалитета керамичких глина са лежишта Савићи и препорукама за примену у производњи керамичких плочица
ИнтерЦер д.о.о., Београд
3
Елаборат о оцени квалитета ватросталних глина са лежишта Црне Ровине и препорукама за примену у производњи ватросталних и керамичких материјала
MINE INVEST d.o.o. Аранђеловац
4
Елаборат о оцени квалитета бентонита за израду водонепропусних слојева депонија за одлагање отпада
ТеконТехноконсалтинг д.о.о. Београд
5
Пројекат оптимизације сировинских мешавина за производњу керамичких плочица на бази глина са локалитета Горње Црниљево
B.P.A. MAUMAN d.o.o. Шабац
6
Пројекат оптимизације сировинских мешавина за производњу енергетских блокова у циглани у Инђији
ПД УНИВЕРЗУМ ЕXПОРТ-ИМПОРТ д.о.о. Производни погон Инђија
7
ЕПД – Декларација производа о заштити животне средине према SRPS ISO 14025:2007 И SRPS EN 15804:2020 за црепове и фазонске комаде од глине
ИГМ МЛАДОСТ Лесковац, Погон у Лесковцу