Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Laboratorija20_19

Центар за конструкције и преднапрезање - Референце

Лабораторија за испитивање конструкција
2020.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1Испитивање пробним оптерећењем моста преко реке Дунав на државном путу ИБ реда бр. 14, деоница: Смедерево – Ковин. Распон моста Л=448.0 + 388.8 + 390.4 = 1 227.2 м
ЈП Путеви Србије
2
Истражне услуге на носећим челичним и бетонским конструкцијама ГПО и заједничким објектима са пројектом санације
ЈП ЕПС БЕОГРАД, Огранак ТЕ Никола Тесла Б, Обреновац
3
Испитивање стенских анкера пробним оптерећењем на изградњи аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега, тунел Лаз и тунел Муњино брдо
China Communications Construction Company LTD
4
Преглед мостовских конструкција и конструкција пропуста на деоници аутопута Е-761 (Моравски Коридор) у изградњи, деоница: Појате – Крушевац
Bechtel – Enka JV
5
Испитивање стенских анкера пробним оптерећењем на изградњи аутопута Е-75, деоница: Горње поље – тунел Предејане
Интеграл инжењеринг Огранак Ниш
6
Испитивање мостова пробним оптерећењем након реконструкције, Мост преко реке Бањштице, Мост преко Јелашничке реке, Мост преко реке Рибнице
ЈП Путеви Србије
 
2019.
Р.бр. Референца Инвеститор
1 Специјални преглед моста преко реке Дунав на државном путу ИБ реда бр. 14, деоница: Смедерево – Ковин
ЈП Путеви Србије
2
Испитивање пробним оптерећењем друмског моста – Надвожњак у улици Зелена гора у Краљеву
ЖГП ГП Београд
3
Испитивање стенских анкера пробним оптерећењем на Обилазници Београд, тунел Стражевица
Power Construction Coorporation of China Limited Огранак Београд