Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Projektovanje19

Центар за конструкције и преднапрезање - Референце

Одељење за пројектовање, надзор и санације
2019.
 • Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању прилазне конструкције десне обале(поља од С6 до Д3) моста преко реке Саве код Остружнице, на аутопуту Е70/Е75: Добановци – Бубањ Поток, Обилазница око Београда. (СТРАБАГ д.о.о. Београд, Ударник Градња д.о.о. Београд)
 • Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању конструкције за статичко испитивање шипова на Вијадукту Чортановци и Вијадукту Бешка, пројекат изградње железничке пруге Београд – Будимпешта. (Карин Комерц д.о.о. Ветерник)
 • Инжењеринг услуге приликом бушења, уградње, ин‌јектирања и преднапрезања геотехничких сидара и тестирање носивости геотехничких сидара за потребе стабилизације косине, на аутопуту Е-75, деоница Горње поље – Тунел Предејане, ЛОТ 1, усек 5, усек 2 (Интеграл Инжењеринг Огранак Ниш)
 • Инжењеринг услуге приликом преднапрезања геотехничких сидара и испитивање геотехничких сидара, за потребе стабилизације косина и потпорних зидова на аутопута Е-75, деоница Горње Поље – Царичина долина, ЛОТ 2 (ТРАЦЕ ГРОУП ХОЛД ПЛЦ Огранак Београд Ф. HYČA С.Р.О. МАКС ПРО д.о.о. Земун)
 • Инжењеринг услуге приликом преднапрезања геотехничких сидара и испитивање геотехничких сидара, за потребе стабилизације косина на аутопуту Е-75, деоница Горње поље – Тунел Предејане, ЛОТ 1, усек 2, 3 и 4 (АЗВИ С.А. Огранак Нови Сад)
 • Тестирање носивости геотехничких сидара и преднапрезање геотехничких сидара на потпорној конструкцији Усека 23, на аутопуту Е-80 Ниш – Димитровград, лот 2: Банцарево – Црвена Река (АКТОР А.Т.Е. Огранак Београд)
 • Тестирање носивости геотехничких сидара и преднапрезање геотехничких сидара на АБ потпорном зиду за потребе статичког фреквентног претварача – трећа фаза, на РХЕ Бајина Башта (Хидротехника – Хидроенергетика а.д. Београд)
 • Тестирање носивости геотехничких сидара и преднапрезање геотехничких сидара за потребе изградње МНЕ Павлица на реци Ибар код Рашке (ХИДРО ТАН д.о.о. Београд)
 • Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању моста преко Подрвшке реке, на државном пути ИБ реда бр. 35, деоница Милутиновац – Брза Паланка (ИНГРАП-ОМНИ д.о.о Београд)
 • Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању моста бр. 9, на км 580+401 – лева трака, на аутопуту Е70/Е75 – обилазница око Београда – деоница Добановци – Бубањ Поток (АСА ИБЕЛИК д.о.о Београд, ФЕРБИЛД д.о.о. Београд)
 • Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању моста преко реке Ибар код Рашке (ГПД Николић д.о.о. Краљево)
 • Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи код Крушевца (ГПД Николић д.о.о. Краљево)
 • Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању моста на км 0+252 индустријског колосека на комплексу нове луке Смедерево. (СТРАБАГ д.о.о. Београд)
 • Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању моста на Бањској реци у Новом Пазару, на државном путу ИБ реда Рашка – Нови Пазар (Нови Пазар – Пут д.о.о. Нови Пазар)
 • Специјалистички стручни надзор рада погона за адхезионо преднапрезање елемената Мартини Градња (Мартини Градња д.о.о. Инђија)