Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Projektovanje20

Центар за конструкције и преднапрезање - Референце

Одељење за пројектовање, надзор и санације
2020.
Р.бр. Референца Инвеститор
1 Инжењеринг услуге приликом бушења, уградње, ин‌јектирања и преднапрезања геотехничких сидара и тестирање носивости геотехничких сидара за потребе стабилизације косине, на аутопуту Е-75, деоница Горње поље – Тунел Предејане, ЛОТ 1, усек 2, усек 4
Интеграл инжењеринг Огранак Ниш
2
Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању моста бр. 9, на км 580+401 – лева трака, на аутопуту Е70/Е75 – обилазница око Београда – деоница Добановци – Бубањ Поток
АСА ИБЕЛИК д.о.о. Београд ФЕРБИЛД д.о.о. Београд
3
Инжењеринг услуге приликом преднапрезања геотехничких сидара и тестирање носивости геотехничких сидара за потребе стабилизације косине Објекта за прераду отпада у Винчи
ГЕОИНВЕСТ ИТЗ д.о.о. Сурчин
4
Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању друмског моста преко Трговиштанске реке у Сирчи код Краљевa
ГПД НИКОЛИЋ д.о.о Краљево
5
Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању друмског моста преко Врдилске реке у Врдили код Краљева
ГПД НИКОЛИЋ д.о.о Краљево
6
Примена система преднапрезања ОВМ и радови на преднапрезању моста бр. 16, на км 590+981 –, на аутопуту Е70/Е75 – обилазница око Београда – деоница Добановци – Бубањ Поток
ДИОРИТ д.о.о Београд
7
Примена система преднапрезања ОВМ и радови на преднапрезању надвожњака на км 13+288 пруге Београд – Суботица, деоница Београд – Стара Пазова.
ДИОРИТ д.о.о Београд
8
Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању надвожњака преко аутопута Е-80 Ниш – Димитровград, петља Сопот, Веза државног бута ИИА реда бр. 259 и државног пута ИИА реда бр. 221. радова на пројекту ВЕ Кривача фаза 2 Голубац
Интеграл инжењеринг Огранак Ниш
9
Тестирање носивости геотехничких сидара на потпорном зиду излазног портала тунела Бели Поток, на обилазници око Београда
ФЕРБИЛД д.о.о. Београд
10
Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању надвожњака на км 165+350 аутопута Београд – Нови Сад, петља Нова Пазова
МОСТ НС д.о.о Нови Сад РИНЦОП д.о.о. Ветерник
11
Тестирање носивости о преднапрезање геотехничких сидара на стабилизацији косине на Брани и акумулацији Ариље – профил Сврачково
ХИДРОТЕХНИКА – ХИДРОЕНЕРГЕТИКА а.д. Београд