Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Projektovanje21

Центар за конструкције и преднапрезање - Референце

Одељење за пројектовање, надзор и санације
2021.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1Преглед и истражни радови са стручним мишљењем о општем стању кејске конструкције у прахову
Еликсир Праховo
2
Извештај о прегледу моста на путу Сремска Каменица – Петроварадин у оквиру петље Мишелук
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад
3
Идејни пројекат и Пројекат за извођење санације друмског моста преко реке Ибар у Краљеву (Л = 3 x 60 м = 180 м)
Град Краљево ЈП за уређивање грађевинског земљишта Краљево
4
Експертиза међуспратне конструкције у оквиру стамбено-пословног објекта Сакура Парк у Београду
Сакура Парк д.о.о.
5
Пројекат санације темеља вар-машине у оквиру жељезаре ХИБИС Смедерево
Industial Automation d.o.o.
6
Стручно мишљење о могућности извршења вангабаритног превоза тешког терета на релацији нова лука железаре ХБИС Смедерево – Државни пут ИБ 14 – ТЕ Костолац Б
Бора Кечић Специјални транспорт д.о.о.
 
7
Елаборат о стању конструкције објекта О.Ш. Драган Ковачевић у Београду
О.Ш. Драган Ковачевић
8
Стручно мишљење о разлогу настанка прслина на објекту галерије на деоници Београд центар – Стара Пазова на км 23+762
China Railway 21st Bureau Group Co. Ltd. Огранак Београд
9
Пројектно – техничка документација за реконструкцију објекта О.Ш. Јулијана Ћатић у Страгарима, одељење у Рамаћи
О.Ш. Јулијана Ћатић
10
Стручно мишљење о стању објеката Предшколске установе Полетарац у Новој Пазови
П.У. Полетарац Стара Пазова
11
Елаборат о стању конструкције гараже СМУП испод моста у Бранковој улици
Музеј аутомобила
12
Елаборат о стању конструкције објекта БИГЗ
МПП БИГЗ д.о.о.