Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost

Центар за конструкције и преднапрезање - Делатност

Лабораторија за испитивање конструкција

Лабораторија за испитивање конструкција је акредитована лабораторија у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006. Лабораторија спроводи механичка испитивања грађевинских конструкција и испитивања конструкцијских елемената по следећим акредитованим методама:

Р.бр. Акредитована метода Референтни документ
1
Испитивање конструкција високоградње пробним оптерећењем и испитивање до лома
SRPS U.M1.047:1987
2
Испитивање мостова пробним оптерећењима
SRPS U.M1.046:1984
3
Поклопци на сливницима и поклопци ревизионих окана у зонама моторног и пешачког саобраћаја: Захтеви за пројектовање, испитивање типа, означавање и контролу квалитета
SRPS EN 124: 2011 izuzev t.6
4
Префабриковане гредице од глинених елемената за израду међуспратних односно таваничних конструкција
SRPS U.N8.030: 1997- povučen
5
Испитивање конструктивних елемената за причвршћивање (анкери) уграђених у бетон, природни камен, вештачки камен, опеку, зидане конструкције
BS 5080-1:1993