NIR kadar_VasicVM

Научни блок ИМС

др Милица Васић, дипл.инж.техн.
Центар за материјале
Лабораторија за грађевинску керамику
VasicM
Научно звање:

Виши научни сарадник

Област:

Сировине у грађевинској индустрији

Милица В. Васић је дипломирала (2006) и докторирала (2013) на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. У Институту за испитивање материјала ИМС је запослена од маја 2006. Др Васић је у звању вишег научног сарадника од јуна 2021. Главни предмети истраживања су употребљивост глина и индустријског отпада у производњи грађевинског материјала. У свом истраживању везаном за сировине и управљање квалитетом производа примењује статистичку анализу и користи математичке алате. Посебан акценат је на примени индустријског отпада, оптимизацији сировинског састава, технолошким параметрима процеса производње и квалитету производа. Др Васић је објавила више од 100 библиографских јединица, од којих је 48 у међународним часописима. Др Васић има х-индекс 15 (SCOPUS и WoS), а рецензирала је више од 140 радова у последњих пет година у висококвалитетним међународним часописима, остваривши велики утицај у овој области. Она је сертификовани рецензент компанија Elsevier и Publons. Руководила је подпројектним задатком у оквиру националног пројекта у периоду 2011-2019 (Мултидисциплинарни пројекат III45008). Члан је неколико српских керамичарских организација и једне међународне. Има добру сарадњу са многим колегама у иностранству. Она је ангажована као уредница часописа International Journal of Manufacturing Economics and Management, члан саветодавног одбора у часопису Heliyon (одељак за науку о земљи као материјалу), члан уредничког тима у часопису Edelweiss и члан рецензентског одбора у неколико М20 часописа. Др Васић је члан Скупштине акционара и Научног већа Института ИМС.

Релевантни пројекти:

  1. COST Action CA20133 CROSS-BORDER TRANSFER AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RESOURCE RECOVERY STRATEGIES TOWARDS ZERO WASTE (FULLRECO4US), WG1: Bioenergy recovery from wastes, since 2023.
  2. National project III 45080: The research and development of multifunctional materials based on domestic raw materials by the modernization of traditional technologies, 2011-2019.
  3. National project TR 19020: Research and development of novel technological processes as a starting point for connecting the energy efficiency in the brick clay industry, 2008-2010.
  4. National project TR 19017: Research, development, and application of methods, testing procedures, control, and certification of products and processes following the requirements of international standards and regulations, 2008-2010.