Stims-suspenzija240124

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о одузимању (повлачењу) сертификата

Због немогућности спровођења сталног надзора фабричке контроле производње, као и неспровођења радњи прописаних чл. 20 Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020), дана 24.01.2024. године повучен је (одузет) сертификат број:

I 030/21-ZGP-IMS-248/23

 
Датум издавања:02.08.2023.
Производ:Фракционисани природни агрегат који се употребљава за справљање бетона.
Фракције: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm; 16/31,5 mm
Произвођач:НАЗ СКОП 026 д.о.о., Вучак, Вука Караџића 26,
11030 Вучак, Смедерево

Производни погон:
сепарација “НАЗ СКОП 026”

Техничка спецификација:Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)