Skupština_V_2024_1

Скупштина Института ИМС

XXXIV ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ИНСТИТУТА

Позив акционарима

 

Предлози одлука

 

Материјал

Пуномоћје и гласање у одсуству

 

Упутство акционарима