Stims-suspenzija011223

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о престанку важења (обустављању) Сертификата о сталности перформанси

На захтев произвођача Master Builders Solutions Italia S.p.A. Treviso, Italy с обзиром на то да престају да чине доступним наведени производ на тржишту Републике Србије, дана 01.12.2023. године донета је одлука о престанку важења сертификата:

I 030/20-ZGP-IMS-078/22

 
Датум издавања:07.04.2022.
Производ:

Хемијски додатак ињекционој маси за каблове за претходно напрезање
MasterRoc FLC 100

Произвођач:

Master Builders Solutions Italia S.p.A.
Via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso, Italia  

Производни погон:

Master Builders Solutions Italia S.p.A.
Via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso, Italija 

Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)