ENG CIR LAT

Stims-suspenzija240124

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о одузимању (повлачењу) сертификата Због немогућности спровођења сталног надзора фабричке контроле производње, као…

Stims-suspenzija011223

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о престанку важења (обустављању) Сертификата о сталности перформанси На захтев произвођача Master Builders…

STIMS-Suspenzija121023

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о одузимању (повлачењу) Сертификата о усаглашености фабричке контроле производње Услед немогућности спровођења сталног…

STIMS-Suspenzija220923

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата На основу немогућности спровођења сталног надзора фабричке контроле производње,…

STIMS-Suspenzija110723

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о престанку важења (обустављању) сертификата На захтев произвођача MC-Bauchemie Kft. (Мађарска), с обзиром…

STIMS-Suspenzija140623

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата Због неспровођења радње фабричке контроле производње, прописане техничком спецификацијом…

STIMS-Suspenzija080623

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата Због неспровођења радње фабричке контроле производње, прописане техничком спецификацијом (чл. 20…

STIMS-Suspenzija180323

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о престанку важења (обустављању) сертификата На захтев клијента, услед прекида производње, дана 06.06.2023….

STIMS-Suspenzija281022

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештења о суспензији, повлачењу и престанку сертификације Преглед сертификата који су на захтев клијента…

STIMS-Suspenzija190423

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештења о суспензији, повлачењу и престанку сертификације Сертификат који је због неспровођења радње фабричке…