ENG CIR LAT

Stims-suspenzija0107242

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата Због неспровођења радњи фабричке контроле производње прописаних чл.20 Правилника…

Stims-suspenzija0107241

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата На основу налаза из спроведеног сталног надзора фабричке контроле…

Stims-suspenzija200624

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата Због неспровођења радњи фабричке контроле производње прописаних чл.20 Правилника…

STIMS-Suspenzija220424

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о престанку важења (обустављању) Сертификата о сталности перформанси На захтев произвођача ВП ЈУЖНА…

Stims-suspenzija210324

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о одузимању (повлачењу) сертификата Због неспровођења радњи фабричке контроле производње, прописаних чл. 20…

Stims-suspenzija240124

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о одузимању (повлачењу) сертификата Због немогућности спровођења сталног надзора фабричке контроле производње, као…

Stims-suspenzija011223

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о престанку важења (обустављању) Сертификата о сталности перформанси На захтев произвођача Master Builders…

STIMS-Suspenzija121023

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о одузимању (повлачењу) Сертификата о усаглашености фабричке контроле производње Услед немогућности спровођења сталног…

STIMS-Suspenzija220923

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата На основу немогућности спровођења сталног надзора фабричке контроле производње,…

STIMS-Suspenzija110723

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа Обавештење о престанку важења (обустављању) сертификата На захтев произвођача MC-Bauchemie Kft. (Мађарска), с обзиром…