STIMS-Suspenzija220424

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о престанку важења (обустављању) Сертификата о сталности перформанси

На захтев произвођача ВП ЈУЖНА МОРАВА ДОО, услед обустављања производње фракција, 22.04.2024. године донета је одлука о престанку важења (обустављању) сертификата:

I 030/21-ZGP-IMS-338/23

 
Датум издавања:13.10.2023.
Производ:

Фракционисани природни дробљени агрегат који се употребљава за справљање бетона

Фракције: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 16/22,4 mm; 16/31,5 mm

Произвођач:

ВП ЈУЖНА МОРАВА д.о.о., Мрамор, Мерошина
Мраморско брдо бб., 18251 Мрамор

у производном погону

ВП ЈУЖНА МОРАВА д.о.о., Мрамор, Мерошина

Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)

I 030/21-ZGP-IMS-339/23

 
Датум издавања:13.10.2023.
Производ:

Фракционисани природни дробљени агрегат који се употребљава за израду асфалтних мешавина

Фракције: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 16/22,4 mm; 16/31,5 mm

Произвођач:

ВП ЈУЖНА МОРАВА д.о.о., Мрамор, Мерошина
Мраморско брдо бб., 18251 Мрамор

у производном погону

ВП ЈУЖНА МОРАВА д.о.о., Мрамор, Мерошина

сепарација “ДОЛАЦ”

Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)