Stims-suspenzija210324

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о одузимању (повлачењу) сертификата

Због неспровођења радњи фабричке контроле производње, прописаних чл. 20 Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020), дана 21.03.2024. године повучен је (одузет) сертификат број:

I 030/21-ZGP-IMS-312/23

 
Датум издавања:29.09.2023.
Производ:Фракционисани природни агрегат који се употребљава за справљање бетона.
Фракције: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm
Произвођач:

АСВ ДРИНА д.о.о., Бајина Башта, Миленка Топаловића 84

31250 Бајина Башта

Производни погон:

сепарација „ТЕШИЋА ПОЉА“
Техничка спецификација:Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)