Stims-suspenzija0107242

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата

Због неспровођења радњи фабричке контроле производње прописаних чл.20 Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020), дана 01.076.2024. године повучен је (oдузет) сертификат број:

I 030/21-ZGP-IMS-003/24

 
Датум издавања:09.01.2024.
Производ:

Фракционисани природни агрегат који се употребљава за справљање бетона

Фракције: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm;  16/31,5 mm

Произвођач:

ИВИЦА ЈЕВТОВИЋ ПР ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА И АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЗАБЛАЋЕ, 32223 Заблаће, Чачак

Производни погон:

сепарација „ЗАБЛАЋЕ“

Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)
 

I 030/21-ZGP-IMS-122/24

 
Датум издавања:22.01.2024.
Производ:

Фракционисани природни дробљени агрегат 

Фракција 0/4 mm

Произвођач:

ИВИЦА ЈЕВТОВИЋ ПР ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА И АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЗАБЛАЋЕ, 32223 Заблаће, Чачак

Производни погон:

сепарација „ЗАБЛАЋЕ“

Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)