Stims-suspenzija0107241

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата

На основу налаза из спроведеног сталног надзора фабричке контроле производње а према захтевима Уредбе о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона (“Сл. гласник РС”, бр. 35/2015 и 44/2016), дана 01.07.2024. године повучени су (одузети) следећи сертификати:

И 030-IMS-427/23

 
Датум издавања:25.12.2023.
Производ:

Челик за армирање бетона, Котур пречника од 8 mm до 16 mm, ознаке квалитета B500B

Произвођач:

KURUM International Sh.A. Ish – Kombinati Metalurgjik

Елбасан, Албанија

Техничка спецификација:Уредба о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона (“Сл. гласник РС”, бр. 35/2015 и 44/2016)

И 030-IMS-022/24

 
Датум издавања:22.01.2024.
Производ:

Челик за армирање бетона, Котур пречника од 8 mm до 16 mm, ознаке квалитета B500C

Произвођач:

KURUM International Sh.A. Ish – Kombinati Metalurgjik

Елбасан, Албанија

Техничка спецификација:Уредба о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона (“Сл. гласник РС”, бр. 35/2015 и 44/2016)