Stims-suspenzija200624

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата

Због неспровођења радњи фабричке контроле производње прописаних чл.20 Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020), дана 20.06.2024. године повучен је (oдузет) сертификат број:

I 030/21-ZGP-IMS-423/23

 
Датум издавања:20.12.2023.
Производ:

Фракционисани природни агрегат који се употребљава за справљање бетона

Фракције: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm;  16/31,5 mm

Произвођач:

СЛОГА д.o.o., Чачак, Цара Лазара бр. 3

32000 Чачак

Производни погон:

сепарација “ДОЊА ГОРЕВНИЦА”
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)