Centar za materijale-Reference-Toplotna tehnika

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за топлотну технику и заштиту од пожара

Делатност лабораторије обухвата топлотну технику, односно мерења топлотних својстава грађевинских материјала и елемената, теоријске анализе и прорачуне топлотних параметара у грађевинарству и заштиту од пожара, односно испитивања отпорности према пожару грађевинских елемената и конструкција, испитивања реакције на пожар, теоријске анализе и експертизе.

Одређивање термодинамичких перформанси грађевинских производа (материјала или конструкција) врши се лабораторијским и теренским методама. То су: испитивање коефицијента пролажења топлоте (грађевинска столарија и термоизолациони материјали), мерење ваздушне пропустљивости зграда, мерење коефицијента пролажења топлоте и топлотне отпорности на на терену, мерење коефицијента пролажења топлоте методом грејне кутије (хот-боx) за комплетне прозоре и врата. Детекција топлотних ирегуларности у омотачу зграде или на другим елементима и склоповима изводи се термовизијским снимањем.

Институт ИМС поседује вишедеценијско искуство у испитивању отпорности према пожару грађевинских конструкција, која се одређује у сопственој вертикалној испитној пећи. На овај начин се изводе испитивања челичних и дрвених пожарноотпорних врата, крутих и флексибилних зидова, експандујућих премаза за пожарну заштиту металних и дрвених конструкција, пожарноотпорних клапни и жалузина, продора каблова, изолованих и неизолованих пластичних и металних цеви, модуларних система и осталих вертикалних зидних продора.

Испитивања која се спроводе у сврху класификације према реакцији на пожар су негоривост, горња топлотна моћ, тест са једним горућим извором (СБИ тест), мали пламен и флооринг тест.

2022.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Не постоји значајнији објекат у Републици Србији за чији су технички пријем нису били потребни документи издати од Лабораторије за топлотну технику и заштиту од пожара.
2
Директна мерења (теренске методе из области енергетске ефикасности).
Belgrade Waterfront
Grundfos
Грађевинска дирекција Србије
3
Око 120 испитивања топлотне проводљивости за термоизолационе материјале.
Аеродром Никола Тесла
Термолелектрана Костолац Б
Војнотехнички институт
4
Испитивање топлотне отпорности тла на готово свим електроенергетским објектима у Србији и Црној Гори
 
5
Испитивања према реакцији на пожар за фасадне системе за већину произвођача и увозника фасадних система у Србији