Centar za metale i energetiku-Reference-2019XX

Центар за метале и енергетику - Референце

2019.
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Суперконтрола над извођењем радова на трансмисионом гасоводу (интерконектор) граница Бугарске – граница Мађарске на територији републике Србије
“Bureau Veritas d.o.o.”, Београд
2
Фабрички пријем опреме од стране института при изради и санацији делова хидроагрегата у фабрикама ЛМЗ, Силовие Машини, Русија
ЈП ЕПС Београд,Огранак ХЕ Ђердап, ХЕ Ђердап 1, Кладово
3
Пријемна контрола опреме и технички надзор у капиталном ремонту Б2 у ТЕ Костолац Б
JP EPS Beograd, Ogranak TE KO Kostolac
4
Испитивање машинске опреме
ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап, ХЕ Ђердап 1, Кладово
5
Испитивање опреме за потребе ревитализације ХЕ Ђердап 2
ЈП ЕПС Београд
6
Испитивање опреме без разарања ХМО – ХЕ ПИРОТ, ХЕ Власина
JP EPS Beograd, Ogranak HE Đerdap, Kladovo
7
Испитивање главних пароводних линија РА, РБ и РЦ и испитивање преструјних паровода методама без разарања за 2019. год. ТЕНТ А, блокови А1 и А2
ЈП ЕПС Београд, Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
8
Испитивање турбинске опреме Испитивање НДТ методама (лопатице, вретена, лежајеви, …) за ремонт 2019. год., блокови А1 и А2
ЈП ЕПС БЕОГРАД, Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
9
Испитивање метала са и без разарања
ЈП ЕПС БЕОГРАД, Огранак ТЕ КО Костолац
10
Испитивање преосталог радног века вентила који раде у критичним условима – ТЕНТ А
ЈП ЕПС БЕОГРАД, Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
11
Испитивање хемијског састава и механичких особина материјала
“Thyssenkrupp Materials d.o.o.”, Инђија “Пролетер а.д” Металска индустрија, Ариље, “Paffoni d.o.o.”, Младеновац “Manet d.o.o.”, Београд “Aqua Mont Service d.o.o.”, Београд “KRONOS SRB”, Лапово “РД Дијагностика”, Београд “AZVI S.A.”, Београд “Колубара Метал”, Лазаревац “ТЕ КО”, Костолац “Изопрогрес”, Београд “Технорад”, Ваљево
12
Сертификација бетонског челика
“KÜRÜM International Sh.A.Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan”, Албанија “Трговир д.о.о.”, Грачаница, БИХ “Arcelor Mittal”, Зеница, БИХ “Alsiko d.o.o.”, Београд “Ferriere Nord”, Удине, Италија “Metalfer Steel Mill”, Сремска Митровица “Армако”, Прњавор
13
Испитивање механичко-технолошких особина вијака, навртки и подлошки
“Маркант”, Ваљево “ДИВ бетонски прагови”, Сврљиг “TVIK DIV”, Ваљево “Колектор Етра”, Београд “Dunex”, Београдd
14
Испитивања производа од гвожђа и челика (арматура, ужад за преднапрезање, цеви…)
“Огранак Терна С.А. Србија”, Београд “ЈП за подземну експлоатацију угља”, Ресавица “Актор А.Т.Е”, Огранак Београд “АД Путеви”, Ужице “BEMAX”, Подгорица, Црна Гора “ASA IBELIK”, Београд Рудник олова и цинка “Велики Мајдан”, Љубовија
15
Еталонирање уређаја за мерење механичких величина
“ЕПС Београд”, Огранак РБ Колубара, “Полиестер”, Прибој “Lafarge BFC”, Беочин “АЗВИ С.А.”, Београд “Железара Смедерево”, “ЈАТ Техника”, Београд, “Ласта”, Београд, “Енергопројект” Нискоградња, Београд “ELITA – COP” д.о.о., Београд “Хемофарм а.д.”, Вршац “ГП Мостоградња а.д.”, Београд