Kontrolno telo-Reference

Контролно тело - Референце

Суперконтрола над извођењем радова на трансмисионом гасоводу (интерконектор) граница Бугарске – граница Мађарске на територији Републике Србије-BUREAU VERITAS DOO BEOGRAD, 2019. год.

Пријемна контрола опреме за ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ Ђердап Кладово у фабрикама:

 • СИЛОВИЈЕ МАШИНЕ, Ст. Петербург – Русија 2009.-2019. год.
 • BRUNO PRESEZZI , Милано – Италија
 • LITOSTROJ JEKLO, Љубљана – Словенија
 • DSD Noell GmbH, Папенбург – Немачка
 • SILBITZ GUSS, Силбиц – Немачка
 • UCMR , Решице – Румунија
 • GENERAL TURBO, Букурешт – Румунија
 • PILSEN STEEL S.R.O., Плзен – Чешка Република
 • ГОША ФОМ – Смедеревска Паланка
 • МАРКАНТ, Ваљево
 • КОЛУБАРА МЕТАЛ, Лазаревац
 • ПРВА ПЕТОЛЕТКА, Трстеник
 • ФОД, Бор
 
Суперконтрола делове машинске опреме за површинске копове-ПД ТЕ и Копови Костолац; ПД Прим, Костолац; РБ Колубара, Лазаревац, ТЕ Никола Тесла, Обреновац.
 
Контрола опреме и резервних делова на котловском постројењу у капиталном ремонту блока Б2, за период 2012.-2019. год.-ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац.
 
Контрола квалитета челичних елемената конструкције моста преко реке Саве, методама са и без разарања-огранак PORR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESELLSCHAFT, Београд.
 
Контрола квалитета саставних делова бетона уграђених у мост преко Саве-ОГРАНАК СЛОВЕНИЈА ЦЕСТЕ- ТЕХНИКА ОБНОВА БЕОГРАД.

Контролисање и испитивање машинске опреме и радови на градилишту у току ревитализације блока 1 и изградњи постројења за одсумпоравање димних гасова блокова 1 И 2 у ТЕ Костолац Б-ПД ТЕ КО Костолац.