Centar za materijale-Reference-Beton_20

Центар за материјале-Референце

Лабораторија за бетон
2020.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Завршне оцене квалитета бетона за објекте изведене у Србији за Ширбеговић група – ГМТ Конструкције, Грачаница
Ширбеговић Инжењеринг, Грачаница, БИХ
2
Независна лабораторијска контрола квалитета бетона приликом извођења грађевинских радова на изградњи Аутопута Е-75, ЛОТ 1 – Пут и мостови од Грделице до тунела Предеја
Интеграл Инжењеринг, Београд
3
Текућа контрола квалитета бетона на градилишту: Аутопут Е-763, део Прељина Пожега, тунели Муњино Брдо и Лаз
China Construction Comunication Company (Огранак Београд)
4
Контрола квалитета материјала на грађевинском објекту: изградња аутопута Е-763, деоница Прељина Пожега, део мостови
China Construction Comunication Company (Огранак Београд)
5
ЛОТ Б3.2 Изградња Остружничког моста, у конзорцијуму са UTIBER, Мађарска
ЈП Путеви Србије, Београд
6
Завршне оцене квалитета бетона за објекте изведене у Србији за Baupartner
Baupartner, Lukavac
7
Испитивање бетона на мосту преко Саве, од стационаже км22+516 до км 24+097
China communications Construction Company (Огранак Београд)
8
Студија применљивости употребљених агрегата за справљање бетона са цементом CEM II/A-L 42.5 R, CRH
CRH (Србија),
Поповац
9
Вршење стручног надзора за контролу пројеката и извођење грађевинских радова на аутопуту Кузмин – Сремска Рача
MGSI, ЈП Путеви Србије, Београд
10
Извођење радова на изградњи бране и акумулације Ариље – профил Сврачково
Хидротехника – Хидроенергетика, Београд
11
Вршење стручног надзора за контролу пројеката и извођење грађевинских радова на обилазници око Београда, сектори 4, 5 и 6
ЈП Путеви Србије, Београд
12
Контрола квалитета бетона на фабрици током извођења радова на деоницама аутопута Е-75, ЛОТ 6 и тунела Манајле и Предејане
5Д, Врање
13
Узорковање, испитивање и координација на изградњи објеката за органе безбедности у Врању
TASYAPI INSAAT
TAAHHUT SANAYI
VE TICARET A.S. (Огранак Београд)