Sertifikacija IMS

Сертификација ИМС

ims_vitraz_500x375

Институт ИМС је акредитован код Акредитационог тела Србије као Сертификационо тело за обављање послова сертификације грађевинских производа према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17065:2016, Општи захтеви за тела која спроводе системе сертификације производа.

СТСО је организациона целина Института ИМС која спроводи сертификацију заваривача.
Систем менаџмента је усклађен са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17024:2012-Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за тела која обављају сертификацију особа.