Centar za puteve i geotehniku-Reference-Sipovi20

Центар за путеве и геотехнику - Референце

2020.
Испитивање интегритета шипова методом Sonic Integrity Testing SIT
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Изградња пружног надвожњака-галерија на км: 23+762.55, на прузи Београд-Нови Сад
China Railway 21st
2
Изградња моста преко реке Саве у Шапцу
AZVIRT
3
Изградња мостова на левој траци државног пута IA реда А1 и А3 (Е-70/Е-75), деоница: Добановци-Бубањ поток
Power construction
4
Изградња фабрике Linglong, Зрењанин
CRBC
5
Изградња моста бр.16 на км: 590+981, сектор 6, обилазница око Београда
AZVIRT
6
Изградња петље Батајница, аутопут Е-75
ЛХР д.о.о.
7
Стамбено пословни објекат Вождове Капије IV у Београду
Exing
8
Изградња EFW Винча
Енегрогруп
9
Постројења за ОДГ за ТЕ Никола Тесла А-С24, Обреновац
МПП Јединство
10
Аутобуска станица БАС у блоку 42 на Новом Београду
Елита коп
11
Мост железничке пруге на км: 76+225, деоница Стара Пазова-Нови Сад
Инграп Омни
12
Објекат у блоку 65 на Новом Београду
CCFG
13
Објекти на државном путу Крагујевац-Баточина, стационажа на км: 4+256.29 и км: 4+447.76
ПЗП Крагујевац
14Објекти на градилишту Авала Земун (лакат кривина) у  ЗемунуЕлита коп
15Градилиште Алдахра у Падинској скели, процесна линија 1, 2, 3 и 4Елита коп
Испитивање носивости шипова динамичким пробним оптерећењем DLT
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Вијадукти на км: 13+340, 14+625  и 16+104 на траси експресног пута Градско-Дреново у Северној Македонији
Tirrena Scavi-Italy
2
Вијадукт Рампа 1 на аутопуту од петље Јоховац до петље Руданка у Босни и Херцеговини
Интеграл Инжењеринг
3
Стамбено-пословни објекат у Војвођанској улици, блок 63 Нови Београд
Exing b&p
4
Изградња мостова на левој траци државног пута IA реда А1 и А3 (Е-70/Е-75) деоница: Добановци-Бубањ поток
Power construction
5
Изградња пружног надвожњака-галерија на км: 23+762.55 на прузи Београд-Нови Сад
China railway 21st
6
Мост преко реке Саве на Коридору државног пута ИБ реда број 21, деоница Нови Сад-Рума-Шабац у Шапцу
AZVIRT
7
Надвожњак на км: 13+288 пруге Земун поље-Батајница
Екстра ауто транспорт
8
Airport city 2400/7 на Новом Београду
ЛХР д.о.о.
9
Објекат “Еnergy from waste-EFW”, Винча
Eнергогруп
10
Стамбено пословни објекат Вождове капије IV у Београду
Exing b&p
11
Мост железничке пруге на км: 67+515.70, стубно место С2 у Сремским Карловцима
Инграп Омни
Испитивање шипова опитом статичког пробног оптерећења
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Постројења за ОДГ за ТЕ Никола Тесла А-С1, абсорбер, Обреновац
МПП Јединство
2
Постројења за ОДГ за ТЕ Никола Тесла А-С22, Обреновац
МПП Јединство
3
Објекти на градилишту Авала Земун (лакат кривина) у Земуну
Елита коп
4
Аеродром Никола Тесла, Сурчин
Vinci-Terna
5
Објекат GRINFILD-постројења за производњу чоколаде у Новом Саду
Геосонда фундирање
6
Објекат Airport City 2400, Нови Београд
ЛХР д.о.о.
7
Објекат Energy from waste –EFW у Винчи
Геосонда фундирање
8
Изградња аутобуске станице БАС у блоку 42 на Новом Београду
Елита коп
9
Вијадукт на км: 55+689.20, брза пруга Београд-Будимпешта, деоница: Стара Пазова-Нови Сад
Мостоградња
10
Објекат AL Dahra у Падинској скели
Елита коп
11
Мост железничке пруге на км: 67+515.70, стубно место С2 у Сремским Карловцима
Инграп омни