Metrološka laboratorija-Akustika

Лабораторија за акустику и вибрације

Делатност Лабораторије за акустику и вибрације обухвата област акустичких испитивања и испитивања буке:
 1. Мерење нивоа буке у животној средини, мониторинг буке и акустичко зонирање
 2. Мерење нивоа буке у радној средини
 3. Испитивање материјала, конструкција и елемената зграда у погледу звучне заштите:
  • испитивање и оцењивање звучне заштите зграда/објеката,
  • лабораторијска и теренска мерења звучне изолације грађевинских елемената од ваздушног звука,
  • лабораторијска и теренска мерења звучне изолације грађевинских елемената од звука удара,
  • мерења времена реверберације и коефицијента звучне апсорпције и
  • испитивање апсорбера звука и специјалних конструкција.

Метролошка лабораторија за акустику и вибрације

Делатност Метролошке лабораторије за акустику и вибрације обухвата област еталонирања:

 • фонометара, интеграционих фонометара и сличних уређаја који служе за мерење нивоа звучног притиска
  (статистички анализатори, анализатори у реалном времену и сл.)
 • калибратори звука, пистофона и
 • филтера који су саставни делови уређаја за мерење нивоа звучног притиска

Метролошка лабораторија за акустику и вибрације интензивно ради и на развоју рачунарских програма и специјалних мерних система за потребе еталонирања мерила нивоа звука.