Forme prototip

Прототипови форми-верзија 1 Форма за СТИМС регистар