ENG CIR LAT

Sistem kvaliteta

Интегрисани системи менаџмента Успостављањем интегрисаног система менаџмента према стандардима SRPS ISO 9001 и SRPS ISO 45001, као и његовим одржавањем…