Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Prednaprezanje

Центар за конструкције и преднапрезање - Референце

Одељење за преднапрезање

Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР на изградњи значајнијих објеката инфраструктуре укључује мостовске конструкције на јужном краку коридора X – ауто-путу Е-75 (пет мостовских конструкција, 402 монтажна носача), мостовске конструкције и надвожњаке на источном краку коридора X – ауто-путу Е-80 (пет мостова и 3 надвожњака), надвожњаке и прилазне мостовске конструкције преко канала ДТД на изградњи Булевара Европе у Новом Саду (315 монтажних носача), прилазне конструкције моста преко реке Саве код Остружнице (Обилазница око Београда), мост преко реке Колубаре код Обреновца и мост преко пруге (ауто-пут Е-763), кровну конструкцију Београдске арене (распона 132,7 x 102,7 м), Авалски торањ (висине 204,57 м, АБ конструкција 135,65 м, челична конструкција 69,92 м).

Санација објеката применом система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР изведена је на лучном друмском мосту преко реке Тисе код Титела (изграђеном применом ИМС система преднапрезања), као и на надвожњацима на ауто-путевима и другим државним путевима.

Технологија преднапрезања примењена је и на изградњи специјалне конструкције за потребе статичког испитивања шипова на вијадукту Чортановци, надвожњака код Бешке и у околини Суботице у оквиру изградње брзе пруге Београд – Суботица – Будимпешта.

Производња и испорука материјала и опреме, калибрација опреме, обука кадрова и контрола и надзор над радом погона за адхезионо преднапрезање изведена је за већи број погона за производњу бетонских префабрикованих елемената на територији Србије и Босне и Херцеговине.

Тестирање носивости, утезање, контрола и праћење приликом уградње, ињектирања и утезања преднапрегнутих геотехничких сидара изведено је на бројним објектима инфраструктуре: на изградњи потпорних зидова и стабилизацији косина на пројекту изградње јужног крака коридора X кроз Грделичку клисуру (7.500 преднапрегнутих геотехничких сидара), на источном краку коридора X, на стабилизацији косина у оквиру изградње бране и акумулације Ариље – профил Сврачково, на изградњи потпорног зида за потребе проширења комплекса реверзибилне хидро електране Бајина Башта, у оквиру изградње обалоутврде пристаништа Костолац, за потребе санације клизишта и заштите косина и темељних јама за потребе изградње мини хидро централа на реци Лим код Прибоја и Ибар код Рашке, за потребе стабилизације косина и потпорних зидова на тунелу Стражевица и Бели поток (Обилазница око Београда).

Новије референце лифтовања конструкција укључују одизање комплетног горњег строја изнад средњег ослонца конструкције друмског моста преко реке Јадар код Лознице и лифтовање армирано-бетонских сводова у крипти Храма Светог Саве у Београду.

2022.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1Испитивање железничких мостова пробним оптерећењем, деоница: Стара Пазова – Нови Сад (40 мостова)
РЖД Интернационал Инфраструктура Железнице Србије а.д..
2
Испитивање носивости стенских анкера – тунели Лаз и Муњино брдо, Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега
China Communications Construction Company Ltd.
3
Испитивање носивости стенских анкера – тунел Иришки венац, Изградња државног пута ИБ реда бр.21, Нови Сад – Рума
China Road & Bridge Corporation Србија Огранак Београд
4
Истражне услуге на носећим челичним и бетонским конструкцијама ГПО – Носећа челична конструкција конструкција котла на блоку А1
ЈП Електропривреда Србије Београд Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац
5
Истражне услуге на носећим челичним и бетонским конструкцијама ГПО – Носећа челична конструкција конструкција котла на блоку А2
ЈП Електропривреда Србије Београд Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац