Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Prednaprezanje21

Центар за конструкције и преднапрезање - Референце

Одељење за преднапрезање
2021.
Р.бр. Референца Инвеститор
1 Инжењериг услуге приликом бушења, уградње, ин‌јектирања и преднапрезања геотехничких сидара и тестирање носивости геотехничких сидара за потребе стабилизације косине, на аутопуту Е-75, деоница Горње поље – Тунел Предејане, ЛОТ 1, усек 2, усек 4
Интеграл Инжењеринг Огранак Ниш
2
Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању моста преко реке Клисуре, пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ-35, деоница Зајечар – Књажевац
Интеграл Инжењеринг Огранак Ниш
Фортис Нискоградња д.о.о. Београд
3
Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови преднапрезања за потребе санације моста преко реке Тисе код Титела
МОСТ-НС д.о.о. Нови Сад РИНЦОП д.о.о. Ветерник
4
Примена система преднапрезања СПБ и СПБ СУПЕР и радови на преднапрезању греда за потребе санације рамовскох конструкција хангара на аеродрому Батајница
Дијамант Инжењеринг д.о.о Београд
5
Примена система преднапрезања BBR и радови на преднапрезању надвожњака на км 26+392 пруге Београд – Суботица, деоница Београд – Стара Пазова
China Railway International Co. Ltd.
Србија Огранак Београд Крушевац Пут а.д. Крушевац
6
Примена система преднапрезања ОВМ и радови на преднапрезању моста бр. 16, на км 590+981 –, на аутопуту Е70 / Е75 – обилазница око Београда – деоница Добановци – Бубањ Поток
Power Construction Corporation Of China Limited Огранак Београд Диорит д.о.о Београд
7
Истражне услуге на носећим челичним и бетонским конструкцијама ГПО – Носећа челична конструкција конструкција котла на блоку А2
China Railway International Co, Ltd Србија Огранак Београд Диорит д.о.о Београд
8
Тестирање носивости геотехничких сидара на потпорном зиду излазног и улазног портала тунела Бели Поток, на обилазници око Београда
Power Construction Corporation Of China Limited Огранак Београд
Фербилд д.о.о. Београд
9
Тестирање носивости геотехничких сидара у склопу конструкције обезбеђења темељне јаме за потребе извођења објекта нове корачне пећи у оквиру ХБИС Железара Смедерево
ПИН консалтинг центар д.о.о Београд