Centar za materijale-Reference-Beton

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за бетон

У области технологије бетона Центар за материјале пружа услуге избора компонентних материјала и пројектовања састава бетонских мешавина, узорковања и испитивања свежег бетона (конзистенције, запреминске масе, садржаја увученог ваздуха, мерење температуре свежег бетона, одређивање времена везивања), израде и неге узорака за испитивање очврслог бетона, испитивање физичко – механичких својстава очврслог бетона (чврстоће при притиску и затезању, дубине пенетрације воде под притиском, миграције хлорида, отпорности према дејству мраза, отпорности на дејство мраза у присуству соли за одмрзавање, корозионог потенцијала челика, одређивање карактеристика ваздушних пора у очврслом бетону, одређивање статичког и динамичког модула еластичности), испитивање реолошких својстава бетона (скупљања и течења), испитивања бетона уграђеног у конструкцију (мерење температуре свежег бетона уграђеног у масивне елементе конструкције и одређивање температурног градијента, одређивање раних чврстоћа млазног бетона, као и раних чврстоћа бетона уграђеног у конструкцију, деструктивна испитивања очврслог бетона уграђеног у конструкцију – вађење језгара, преглед и испитивање чврстоће при притиску бетонских узорака, одређивање дубине карбонатизације, недеструктивна испитивања очврслог бетона уграђеног у конструкцију – одређивање величине одскока, одређивање брзине ултразвучног импулса, односно одређивање дефеката и пропагације прслина у структури бетона) и испитивања префабрикованих бетонских елемената и бетонске галантерије.

 

Активности везане за фабрике произвођача бетона обухватају: специјалистички стручни надзор над радом лабораторија, основне и контролне провере производне способности, праћење квалитета компонентних материјала, контролу квалитета производње и оцену постигнуте марке бетона у производњи, контролу квалитета свежег и очврслог бетона на градилишту и оцену постигнуте марке бетона за контролу сагласности са условима пројекта конструкције и пројекта бетона.

 

У делатност Лабораторије за бетон спада и израда студија, експертиза, завршних оцена квалитета бетона у конструкцији и пројеката бетона. Бројни резултати истраживања су публиковани, али и примењени у пракси.

2022.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Контрола квалитета бетона на градилишту брзе саобраћајнице ДП Иб 27 Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац
China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group
2
Контрола квалитета бетона на градилишту ауто-пута Е-763, деоница Сурчин – Нови Београд
CCCC Огранак Београд
3
Контрола квалитета бетона на градилишту моста преко реке Саве код Шапца на путу Рума – Шабац – Лозница
AZVIRT
4
Контрола квалитета бетона на градилишту ДП Иб 26 брза саобраћајница Нови Сад – Рума ( Фрушкогорски коридор)
CRBC
5
Контрола квалитета бетона приликом изградње и реконструкције Аеродрома Никола Тесла – Београд, Сурчин
Vinci Terna
6
Контрола квалитета бетона на градилишту: Е-763 од Прељине до Пожеге
CCCC Огранак Београд
7
Контрола квалитета на извођењу радова на изградњи бране и акумулације Ариље – профил Сврачково
Хидротехника – Хидроенергетика Београд
8
Контрола квалитета бетона приликом извођења радова на пројекту ВЕ Кривача фаза 2 Голубац
Ханпут Плус
9
Контрола квалитета бетона приликом изградње ауто-пута Е-761, Појате – Прељина
Цемпром
10
Контрола квалитета бетона приликом извођења радова на пројекту појачаног одржавања пута ИА 1, деоница: Петља Параћин – Петља Ражањ
Србијааутопут