Centar za metale i energetiku-Reference-2018XX

Центар за метале и енергетику - Референце

2018.
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Фабрички пријем опреме од стране института при изради и санацији делова хидроагрегата у фабрикама ЛМЗ, Силовие Машини, Русија; Литострој, Љубљана
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ХЕ Ђердап ХЕ ЂЕРДАП 1 Кладово
2
Испитивање машинске опреме
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ХЕ Ђердап ХЕ ЂЕРДАП 1 Кладово
3
Испитивање опреме за потребе ревитализације ХЕ Ђердап 2
ЈП ЕПС БЕОГРАД
4
Контрола квалитета заварених спојева при монтажи ВИ БТО система
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак
5
Испитивање опреме без разарања ХМО – ХЕ ПИРОТ
JП ЕПС БЕОГРАД Огранак ХЕ Ђердап ХЕ Пирот, Пирот
6
Испитивање главних пароводних линија РА, РБ и РЦ и испитивање преструјних паровода методама без разарања за 2018. ТЕНТ А, блокови А1 и А2
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
7
Испитивање турбинске опреме Испитивање НДТ методама (лопатице, вретена, лежајеви, …) за ремонт 2018. блокови А1 и А2
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
8
Испитивање методама без разарања, Блок Б1 и Б2 – ТЕНТ Б
Испитивање методама без разарања, Блок Б1 и Б2 – ТЕНТ Б
9
Испитивање метала са и без разарања
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ КО Костолац, Костолац
10
Испитивање заварених спојева на цевоводима високог нивоа опасности у ТЕ КО Костолац
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ КО Костолац, Костолац
11
Специјална испитивања и експертизе у ТЕ КО Костолац Б
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ КО Костолац, Костолац
12
Испитивање преосталог радног века вентила који раде у критичним условима – ТЕНТ – А
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
13
Испитивање стања материјала И, ИИ и ИИИ цевовода на ХЕ Перућица
ЕП ЦРНЕ ГОРЕ А.Д. НИКШИЋ ЦРНА ГОРА
14
Испитивање хемијског састава и механичких особина материјала
ЈП ЕПС, Огранак ТЕ КО КОСТОЛАЦ, ПРИМ ДОО, Костолац ПРОЛЕТЕР АД , МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА, Ариље АЛСИКО, Младеновац ТЕХНОМАРКЕТ, Панчево ЖИЦА ПРОМЕТ ПЛУС, Ариље
15
Сертификација бетонског челика
KÜRÜM International Sh.A.Ish- Kombinati Metalurgjik -Елбасан, Албанија ТРГОВИР ДОО, Грачаница, БИХ, Arcelor Mittal, Зеница АЛСИКО ДОО БЕОГРАД
16
Испитивање механичко-технолошких особина вијака, навртки и подлошки
МАРКАНТ, Ваљево ДИВ бетонски прагови, Сврљиг
17
Испитивања производа од гвожђа и челика (арматура, ужад за преднапрезање, цеви…)
ОГРАНАК ТЕРНА С.А. Сербиа, Београд ЈП ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА, Ресавица Актор А.Т.Е, Огранак Београд