Centar za metale i energetiku-Reference-2017XX

Центар за метале и енергетику - Референце

2017.
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Фабрички пријем опреме од стране института при изради и санацији делова хидроагрегата у фабрикама ЛМЗ, Силовие Машини, Русија
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ХЕ Ђердап ХЕ ЂЕРДАП 1 Кладово
2
Испитивање машинске опреме
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ХЕ Ђердап ХЕ ЂЕРДАП 1 Кладово
3
Испитивање опреме без разарања ХМО-ХЕ ПИРОТ
ЈП ЕПС БЕОГРАД
4
Испитивање материјала са разарањем
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак РБ Колубара Колубара метал, Лазаревац
5
Испитивање главних пароводних линија РА, РБ и РЦ и испитивање преструјних паровода методама без разарања за 2017. ТЕНТ А, блокови А1, А2 и А6
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
6
Испитивање турбинске опреме Испитивање НДТ методама (лопатице, вретена, лежајеви…) за ремонт 2017. блокови А1, А2, А3,А5 и А6
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
7
Испитивање методама без разарања опреме агрегата, хидромеханичке опреме и уређаја на нивоу огранка ДЛХЕ – ХЕ Електроморава
ЈП ЕПС БЕОГРАД, Огранак Дринско Лимске ХЕ – Бајина Башта – ОЈ ХЕ Електроморава Чачак
8
Испитивање метала са и без разарања
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ КО Костолац, Костолац
9
Испитивање преосталог радног века вентила који раде у критичним условима – ТЕНТ А
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
10
Припрема и испитивање стања материјала на блоку 6
ЈП ЕП Босне и Херцеговине д.д. Сарајево
11
Испитивања методама без разарања на опреми која је власништво Електропривреде БиХ, а налази се у фабрици Ђуро Ђаковић – Стројна обрада д.о.о. Славонски Брод, Република Хрватска
Технопетрол д.о.о., Тузла
12
Испитивање квалитета челичне конструкције хладњаче Ледо методама без разарања и испитивање методама са разарањем
Ледо д.о.о., Подгорица
13
Испитивање хемијског састава и механичких особина материјала
Thyssenkrupp Materials d.o.o. Инђија Пролетер а.д. Металска индустрија, Ариље Паффони д.о.о. Младеновац Манет д.о.о. Београд Aqua Mont Service d.o.o. Београд
14
Испитивање бетонског челика
Metalfer Steel Mill d.o.o. Сремска Митровица Еурокомерц-Цомпанy д.о.о. Бујановац , Комерц-Мали д.о.о. Прњавор Страбаг, д.о.о. Београд
15
Испитивање механичко-технолошких особина вијака, навртки и подлошки
Маркант, Ваљево ДИВ бетонски прагови, Сврљиг
16
Испитивања производа од гвожђа и челика (арматура, ужад за преднапрезање, цеви…)
Огранак Терна С.А. Сербиа, Београд ЈП за подземну експлоатацију угља, Ресавица Актор А.Т.Е, Огранак Београд АД Путеви, Ужице
17
Еталонирање уређаја за мерење механичких величина
ЕПС Београд, Огранак РБ Колубара, Полиестер, Прибој, Ла Фарге, Беочин, Азвирт, Београд, Железара Смедерево, ЈАТ Техника, Београд, Ласта, Београд, Енергопројект нискоградња, Београд, Елита – Цоп д.о.о. Земун, Хемофарм а.д. Вршац, ГП Мостоградња а.д. Београд